APLIKACIJA ZA PARTNERSTVO

(LINK Educational Alliance formular za partnerstvo)

Institucionalno partnerstvo

Institucionalno partnerstvo namenjeno je obrazovnim ustanovama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja / akademskim ili strukovnim, u bilo kom obliku organizovanja.

Polje označeno sa * obavezno je za popunjavanje.Adresa*Direktor/menadžer obrazovne ustanove*
Druga osoba za kontakt (pored direktora/menadžera obrazovne ustanove)*
Osoba za kontakt u vezi sa finansijama*

0


0


0
Nastavno osoblje*Administrativno osoblje*


Navedite ime i prezime direktora/menadžera jedne obrazovne ustanove, ko je spreman da vas preporuči/podrži za LINK Educational Alliance partnerstvo*


Označite model partnerstva sa LINK Educational alijansom za koji ste zainteresovani:

Model preuzimanja udela u vlasništvu partnera i investiranje u poslovanje (učešće u vlasništvu od strane LEA sa ciljem rasta i razvoja organizacije partnera; investiranje u partnera sa ciljem bržeg i stabilnijeg razvoja organizacije partnera; investiranje u partnera i preuzimanje upravljačke uloge partnera radi ostvarivanja uvećane dobiti; međusobno usaglašeni model saradnje sa partnerom koji će biti optimalan za obe strane i odgovarati njihovim potrebama i mogućnostima sa ciljem realizacije najboljeg poslovnog plana).

Model investiranja u zajedničke startup projekte (ulaganje u nove i aktuelne projekte predložene od strane organizacije partnera).

Generalni model (saradnja i postizanje dogovora od zajedničkog interesa u najrazličitijim oblicima).

Autorizacija aplikacije*

Potvrđujem da su navedene informacije ažurne i tačne, da sam ovlašćen da u ime svoje organizacije podnesem prijavu za LINK Educational Alliance partnerstvo, kao i da sam upoznat sa radom LINK Educational alijanse (web strana: lea.link.co.rs).

Potvrđujem

Aplikacija autorizovana od strane:Sa kandidatima za institucionalno partnerstvo će u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja aplikacije za partnerstvo biti kontaktirano putem e-maila, u slučaju da je LINK Educational Alliance zainteresovana za uspostavljanje saradnje.Korporativno partnerstvo

Korporativno partnerstvo je namenjeno kompanijama koje se bave „ostalim obrazovanjem”, startup i drugim kompanijama i organizacijama čije su delatnosti u direktnoj vezi sa obrazovanjem i unapređenjem znanja, veština, karijere, zapošljavanja i sl.

Polje označeno sa * obavezno je za popunjavanje.Adresa*
Direktor/menadžer organizacije*
Druga osoba za kontakt (pored direktora/menadžera organizacije)*
Osoba za kontakt u vezi sa finansijama*

0


0

Navedite ime i prezime direktora/menadžera jedne organizacije, ko je spreman da vas preporuči/podrži za LINK Educational Alliance partnerstvo*


Označite model partnerstva sa LINK Educational alijansom za koji ste zainteresovani:

Model preuzimanja udela u vlasništvu partnera i investiranje u poslovanje (učešće u vlasništvu od strane LEA s ciljem rasta i razvoja organizacije partnera; investiranje u partnera s ciljem bržeg i stabilnijeg razvoja organizacije partnera; investiranje u partnera i preuzimanje upravljačke uloge partnera radi ostvarivanja uvećane dobiti; međusobno usaglašeni model saradnje sa partnerom koji će biti optimalan za obe strane i odgovarati njihovim potrebama i mogućnostima s ciljem realizacije najboljeg poslovnog plana).

Model investiranja u zajedničke startup projekte (ulaganje u nove i aktuelne projekte predložene od strane organizacije partnera).

Generalni model (saradnja i postizanje dogovora od zajedničkog interesa u najrazličitijim oblicima).

Autorizacija aplikacije*

Potvrđujem da su navedene informacije ažurne i tačne, da sam ovlašćen u ime svoje organizacije podnesem prijavu za LINK Educational Alliance partnerstvo, kao i da sam upoznat sa radom LINK Educational alijanse (web strana: lea.link.co.rs).

Potvrđujem

Aplikacija autorizovana od strane:Sa kandidatima za korporativno partnerstvo će u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja aplikacije za partnerstvo biti kontaktirano putem e-maila, u slučaju da je LINK Educational Alliance zainteresovana za uspostavljanje saradnje.