UTISCI

Svetlana B. Malinić

Lifelong learning i u Savremenoj

Svetlana Belić Malinić, direktorka International School Savremene

Zahvaljujući LINK Educational Alliance, Savremena svojim zaposlenima pruža stalno usavršavanje.

Svake godine profesori imaju interne radionice za obuku na kojima pospešuju svoja pedagoška umeća i usvajaju znanja kako bi što bolje napredovali kako na ličnom, tako i na profesionalnom nivou, a za to mogu da steknu i međunarono priznate sertifikate iz oblasti za koje su se usavršavali. Ono što bih posebno istakla je što su savremeni profesori, zahvaljujući članstvu u LINK Educational Alliance-u, bili deo međunarodne edukativne konferencije #LIEC2018.

Koncept lifelong learninga za koji se zalaže LINK Educational Alliance, smo preslikali i u Savremenu, jer učenje ne sme prestati sa formalnim obrazovanjem.

Svetlana B. Malinić
Jasmina Franolić
Jasmina Franolić

Multidisciplinarna znanja nastavnika obogaćuju časove

Jasmina Franolić, direktorka Savremene osnovne škole

Kao direktorki Savremene osnovne škole najznačajnije mi je to što su, kroz LINK Education Alliance, našim učenicima dostupne internacionalno priznate diplome, kakva je na primer Cambridge. Sa druge strane, naši učitelji i nastavnici mogu da se usavršavaju iz različitih oblasti, ne samo svoje usko stručne, što im omogućava da kreiraju multidisciplinarne časove i podignu kvalitet i zanimljivost nastave na još više nivo. Na raspolaganju su im i cenjeni sertifikati iz različitih oblasti. Takođe, veoma značajna nam je i baza Centra za razvoj karijere pomoću koga dolazimo do potencijalnih zaposlenih.

Vuk Ninić

Najvažnija je razmena iskustava

Vuk Ninić, generalni menadžer ITAcademy

Svakako kao članica Link Educational Alliance ostvarujete brojne pogdnosti, ali ono što bih istakao i koja je meni kao menadžeru na ITAcademy jako važna je saradnja koju ostvarujemo sa drugim obrazovnim institucijama, kao i razmena međusobnih iskustava, kako na institiucionalnom nivou, tako i naših studenata i profesora. Mogu reći da je ovo članstvo ispunilo moja očekivanja u pogledu unapređenja znanja i novih veština.

Vuk Ninić
Saša Filipović
Saša Filipović

Značajno smo unapredili nastavni kadar

Saša Filipović, dekan Fakulteta savremenih umetnosti

To što je FSU postao deo LINK Education Alliance je značajno unapredilo naš nastavni kadar. Profesorima je omogućeno da se usavršavaju, da završavaju različite kurseve iz svojih stručnih oblasti i stiču međunarodno priznate sertifikate. Samim tim idu u korak sa savremenim tendencijama i studentima mogu da prenesu znanja koja su u skladu sa zahtevima današnjice.

Dragana Knežević

Konstantno usavršavanje zaposlenih i saradnja sa stručnjacima

Dragana Knežević, direktor programa LINK TV

LINK Education Alliance partnerstvo omogućava našim zaposlenima na televiziji da se konstantno usavršavaju, s obzirom da smo fokusirani na moderne komunikacije. Dodatna pogodnost je ta što nam LINK Education Alliance omogućava pristup i saradnju sa stručnjacima čija ekspertiza dodatno podiže kvalitet sadržanja našeg programa.

Dragana Knežević
Aleksandar Đokić
Aleksandar Đokić

Regionalna saradnja i networking najveći benefiti

Aleksandar Đokić, pomoćnik direktora za nastavu ITEP visoke škole

Konstantna regionalna saradnja i izražen networking sa ostalim edukativnim institucijama članicama LINK Education Alliance, pored usavršavanja za zaposlene i međunarodnih sertifikata koji su nam na ovaj način dostupni, prestavljaju neke od najznačajnijih benefita za ITEP visoku školu sa sedištem u Banja Luci. Na ovaj način razmena informacija, predloga i smernica za dalji razvoj svih edukativnih institucija članica, postaje još efikasnija i brža. Sinergija koju postižemo, bez obzira na geografsku udaljenost, daje nam dodatnu motivaciju da zajednički ostvarujemo najbolje rezultate i konstantno se usavršavamo u radu.

Goran Mitić

Pomoć pri zapošljavanju i profesionalno usavršavanje

Goran Mitić, direktor LINK Examinations Institute i menadžer BusinessAcademy

Od brojnih prednosti, koje članstvo u LINK Education Alliance pruža obrazovnim ustanovama, posebno bih istakao pomoć u zapošljavanju, mogućnost sticanja prakse, mogućnost sticanja međunarodno priznatnih i relevatnih kvalifikacija, kao i dodatnog usavršavanja iz najraznovrsnijih oblasti, koje stoje na raspolaganju našim polaznicima.

Takođe, mogućnost profesionalnog usavršavanja, angažmana na različitim ustanovama kao i učešća u zajedničkim projektima na domaćem i međunarodnom nivou, iz ugla nastavnog i nenastavnog osoblja.

Što se tiče samih obrazovnih ustanova, tu bih pre svega izdvojio prednosti od članstva u alijansi u smislu razmene znanja, iskustva i dobre prakse između članica alijanse kao i mogućnost korišćenja zajedničkih resursa, a sve u cilju daljeg podizanja nivoa kvaliteta nastavnog procesa i unapređenja rada ustanova u celini.

Goran Mitić