APLIKACIJA ZA ČLANSTVO

(LINK Educational Alliance formular za članstvo)

Polje označeno sa * je obavezno za popunjavanje.

Izaberite kategoriju članstva*


Adresa*Direktor/menadžer obrazovne ustanove
Druga osoba za kontakt (pored direktora/menadžera obrazovne ustanove)*
Osoba za kontakt u vezi sa finansijama*

0


0


0
Nastavno osoblje*Administrativno osoblje*


Navedite ime i prezime direktora/menadžera jedne obrazovne ustanove, ko je spreman da vas preporuči/podrži za LINK Educational Alliance članstvo*

Potvrđujem da su navedene informacije ažurne i tačne, da sam ovlašćen da u ime svoje obrazovne ustanove podnesem prijavu za LINK Educational Alliance članstvo, kao i da sam upoznat sa radom LINK Educational alijanse (web strana: lea.link.co.rs).

Slažem se

Aplikacija autorizovana od strane:Plaćanje članarine*

Nakon popunjavanja i podnošenja aplikacije za članstvo, primićete putem e-maila povratnu informaciju da je vaša aplikacija u proceduri i da će biti aktivirana nakon uplate godišnje članarine.

Godišnja LINK Educational Alliance članarina utvrđuje se u odnosu na obim poslovanja i druge poslovne karakteristike organizacija kandidata za institucionalno članstvo. Za instrukcije za plaćanje kontaktiraćemo sa vama putem e-maila.
Adresa*
Direktor/menadžer organizacije
Druga osoba za kontakt (pored direktora/menadžera organizacije)*
Osoba za kontakt u vezi sa finansijama*

0


0

Navedite ime i prezime direktora/menadžera jedne organizacije, ko je spreman da vas
preporuči/podrži za LINK Educational Alliance članstvo*

Potvrđujem da su navedene informacije ažurne i tačne, da sam ovlašćen da u ime svoje organizacije podnesem prijavu za LINK Educational Alliance članstvo i da sam upoznat sa radom LINK Educational alijanse (web strana: lea.link.co.rs).

Potvrđujem

Aplikacija autorizovana od strane:Plaćanje članarine*

Nakon popunjavanja i podnošenja aplikacije za članstvo, primićete putem e-maila povratnu informaciju da je vaša aplikacija u proceduri i da će biti aktivirana nakon uplate godišnje članarine.

Godišnja LINK Educational Alliance članarina utvrđuje se u odnosu na obim poslovanja i druge poslovne karakteristike organizacija kandidata za korporativno članstvo. Za instrukcije za plaćanje kontaktiraćemo sa vama putem e-maila.Adresa*ObrazovanjeDodatno usavršavanje

Potvrđujem da su navedene informacije ažurne i tačne i da sam upoznat sa radom LINK Educational alijanse (web strana: lea.link.co.rs).

Potvrđujem

Aplikacija autorizovana od strane:Plaćanje članarine*

Nakon popunjavanja i podnošenja aplikacije za članstvo, putem e-maila primićete povratnu informaciju da je vaša
aplikacija u proceduri i da će biti aktivirana nakon uplate godišnje članarine.

Godišnja LINK Educational Alliance članarina iznosi 250 EUR.

Za plaćanja u Republici Srbiji, uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti, na dan uplate, po prodajnom kursu Narodne
banke Srbije, na sledeći broj računa: 330-0000004013286-65. Prilikom plaćanja, kao svrhu uplate potrebno je navesti
„Uplata za LINK Educational Alliance godišnju članarinu”. Za poziv na broj potrebno je da navedete svoj JMBG.

Za plaćanja iz inostranstva, instrukcije za uplatu biće vam prosleđene putem e-maila.